KOG
De site voor KlantOrderGestuurd Nederland
 


Verenigingen op logistiek gebied:

VKL
Vereniging voor Klantordergestuurde Logistiek
Doel: Samenbrengen van verschillende disciplines (productiebedrijven, wetenschappers, adviseurs en softwareleveranciers) om te komen tot gemeenschappelijke kennisbundeling en -ontwikkeling op het gebied van klantordergestuurde logistiek. Tevens ontmoetingsplaats om ervaringen uit te wisselen. Voor de softwareleveranciers en adviseurs biedt de vereniging mogelijkheden om inzicht te krijgen in de huidige problematieken en wensen uit de markt.
Circa 100 leden
De Run 1150, 5503 LA Veldhoven
Tel.: (040) 230 93 03
Fax: (040) 230 93 11
E-mail: vkl@ipl.nl
Website : http://www.vklweb.nl

VeLA
Vereniging van Logistieke Adviseurs
Doel: organiseren van en belangenbehartiging van productonafhankelijke logistieke adviesbureaus
25 leden
Vlietweg 17, 2266 KA Leidschendam
Tel.: (070) 317 69 83
Fax: (070) 317 60 58
Website : http://www.vela.nl/

vLm
Vereniging Logistiek management
Doel: de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici bevorderen door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.
1700 leden
Parkstraat 6, 3016 BD Rotterdam
Postbus 23207, 3001 KE Rotterdam
Tel.: (010) 436 41 55
Fax: (010) 436 46 25
E-mail: vlm@worldonline.nl
Website : http://www.vlmnet.nl

VLO
Vereniging Logistiek Ontwerpers/
Ontwerpersopleiding Logistieke besturingssystemen
Stan Ackermans Instituut, Pav. L04 Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Tel.: (040) 247 44 04
Fax: (040) 246 20 83
Website : http://www.tue.nl/vlo/

VPT
Vereniging voor ProductieTechniek (met name Contactgroep voor Productiebesturing)
Postbus 70577, 5201 CZ 's-Hertogenbosch
Tel.: (073) 644 64 00
Fax: (073) 644 19 49
E-mail: info@vptnl.net
Website : http://www.vptnl.net/

NGI
Nederlands Genootschap voor Informatici
Postbus 3140, 3502 GC Utrecht
Tel.: (030) 284 45 10
Fax: (030) 284 45 11
E-mail: info.ngi@ngi.nl
Website : http://www.ngi.nl/

Stichting Logistica
Koepelorganisatie met als doel het promoten en aanbieden van logistieke producten en diensten.
Bij de stichting Logistica zijn vier brancheverenigingen aangesloten.
Vlietweg 17, 2266 KA Leidschendam
Tel.: (070) 301 01 03
Fax: (070) 317 60 58
Website : http://www.logistica.nl/


Links naar andere organisaties:

Syntens (Innovatienetwerk)

Logistiek.Startkabel.nl

ERP.pagina

Dutch National Logistics Site (wordt schijnbaar niet geupdated)


Vakbladen:

IT Logistiek

Inkoop en Logistiek

LogistiekKrant


Voor toevoegen of wijzigen van een vermelding kunt u contact opnemen met C.J. Vlot


Deze site is opgezet en wordt onderhouden door:
Het volledig onafhankelijke adviesbureau op het gebied van klantordergestuurde logistiek. Voor meer informatie zie onze Website of stuur een Email naar info@vulcandata.nl