IPL b.v.

Informatiesystemen voor klantordergestuurde productiebedrijven

 

Omschrijving

Focus op klantordergestuurde bedrijven met eigen productie. Rapport is bedoeld om bedrijven te ondersteunen in het opstellen van een shortlist voor hun bedrijf. Onderzochte aspecten:

1.      functionaliteit: voor elk van de 35 deelnemende pakketten is voor een honderdtal hoofdfuncties de mate van ondersteuning gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5; elke functie wordt kort omschreven;

2.      overzicht van interfaces naar andere pakketten;

3.      gebruikte IT-hulpmiddelen; per pakket een overzicht van toegepaste programmeertalen, databases, userinterface;

4.      ervaring leverancier: aantal implementaties naar aantallen werkplekken, branche, besturingswijze, procestype;

5.      kosten voor resp. 4, 8, 16, 32, 64 en 128 gebruikers (software, hardware + implementatie);

6.      een beoordeling door IPL.

Door het losbladige karakter is de informatie steeds actueel.

 

 

Doelgroep

Productiebedrijven, die voor een significant deel ordergestuurd werken

 

Frequentie van het onderzoek

Doorlopend. Elk pakket wordt 1 maal per jaar onderzocht.

Elk kwartaal een update van het losbladige rapport

 

Laatste sluitingsdatum

14 oktober voor 3e kwartaalupdate 1999

 

Volgende publicatie

3e kwartaalupdate: begin november 1999

 

Publicatie

In losbladige map:

1.      prijs map: fl. 395,--, excl. BTW en excl. verzendkosten

2.      prijs abonnement op kwartaalupdates: fl. 200,-- per jaar, excl. BTW en verzendkosten

 

 

 

Aantal vragen:

700

 

Verificatie op juistheid van de antwoorden

1.      via een bezoek aan de leverancier van 1 dag;

2.      door checks met info uit demonstraties in het kader van pakketselecties

 

 

Website

http://www.ipl.nl/