Ernst & Young Consulting

ERP Food

 

Omschrijving

Het rapport  ERP Food richt zich speciaal op de beschikbare ERP-pakketten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. In het rapport is een referentiemodel voor de logistieke processen binnen deze branche opgenomen, wordt de voor deze branche benodigde ERP-functionaliteit beschreven en wordt per opgenomen pakket aangegeven in welke mate deze voldoen aan de benodigde functionaliteit.

 

 

Doelgroep

Voedings- en genotmiddelenbranche

 

Frequentie van het onderzoek

Tweejaarlijks

 

Laatste sluitingsdatum

1997/1998

 

Volgende publicatie

Eind 1999

 

Publicatie

In boekvorm, prijs:  fl 750,-

 

 

Aantal vragen:

250

 

Verificatie op juistheid van de antwoorden

Ja, door controle bij leveranciers ter plaatse

 

Website

http://www.ey.nl/